THE UNFORCED THINKING---DE ONGEDWONGEN  GEDACHTE

CARPE DIEM ---een raad voor IEDEREEN---jong of oud ,man of vrouw ,dik of dun, gek of niet gek.

Marco Titucci is het pseudoniem van Titus Ramaekers.
Voor al zijn artistiek,creatief werk gebruikt hij dit pseudoniem.
Titus Ramaekers geboren in Maastricht en wonende in Oostduinkerke aan zee studeerde in 1979 af op de Academie voor Schonen Kunsten te Gent .Hij behaalde daar het diploma kunst-fotografie en kunst-film.
Na ettelijke jaren verschillende posten in de communicatieve fotografie, de journalistiek en de fashion-wereld  te hebben gehad koos hij op zeker moment voor de meer artistieke beoefening van zijn passie.
Sterk onder invloed van de ongedwongen gedachte aan de realiteit maakt hij van veel van zijn beeldmateriaal meer impressionistisch getinte beelden waar de gedachte aan de realiteit  niet verloren gaat.
Hij noemt zijn fotografie vaker gewoonweg : "de ongedwongen gedachte".
Hij zoekt naar het juiste moment en de juiste lichtinval.
Dan heeft hij zijn belanrijke basismateriaal en gaat dan zijn beeld naar zijn hand zetten waardoor een nieuw beeld ontstaat , maar hij blijft een zeker respect hebben voor de bestaande realiteit.
De zee en zijn omgeving blijven een groot deel van zijn inspiratie bron.

De doelstelling die hij probeert na te streven is : eenvoud, kracht ,vergankelijkheid en emotie.

Naast de fotografie schildert hij ook zijn gedachte-wereld op canvas in olie en/of acrylic verfmateriaal.ook hier zien we heel vaak het thema zee ,strand ,water terug verschijnen.
Zijn levens visie: enjoy or you become unenjoyable.!!---Geniet of je wordt ongenietbaar..!!

https://tramaekers.faso.com/ --- https://marcotitucci.com